Nếu chọn thư ký các anh có chọn em không ???

Nữ thư ký Hot Girl đang băn khoăn không biết chọn làm việc ở công ty nào. Mấy ảnh giám đốc anh nào cũng trả lương cao cả. Băn khoăn quá ???